Klubbens organisationsnummer är;Donation
Swishkonto till klubben;

Fr.o.m. den 1:e Januari 2021, är medlemsavgiften
borttagen. Alltså, är det gratis att vara medlem i klubben.
				


Vill du inte vara medlem i klubben
längre, klicka hej då under apan.
Klicka här