Mc-klubbBakgrundsbildDonationer till Busriders mc-klubb år

2020

1.Björn Lemón
2.Inger Lemón
3.Sören Jacobsson
4.Kicki Ånell
5.Bertil Eriksson 20-08-29 120 kronor
6.Göran Paulsson
7.Benny Jacobsson
8.Magnus Larsson 20-08-29 200 kronor
11.Lars Tornefjell
13.Jukka Järvelä
14. Tomas Tonström 20-08-29 200 kronor
15.Lars Johansson
17.Håkan Göransson
18.Christer Sundberg
19.Sophia Örn
20. Bettan Sallermo
21. Rude Håkansson
22. Gunilla Björklund
23. Jannice Lemon
24. Peter Lemon
25. Janeric Lindquist
26. Kicki Lindquist
29. David Ljungberg
34. Tomas Sjölin
35. Tommy Uttke 20-06-13 250 kronor
40. Carina Klingström
45.Ronny Runesson