Bakgrundsbild Uppdaterad 2024-02-20
Bakgrundsbild

1.Björn Lemón 2024-01-01 200 kronor
2.Inger Lemón 2024-01-01 200 kronor
3.Sören Jacobsson kronor
4.Kicki Ånell kronor
5.Bertil Eriksson
6.Göran Paulsson 2024-01-22 200 kronor
7.Benny Jacobsson 2024-01-23 250 kronor
8.Magnus Larsson 2024-01-27 200 kronor
10.Johan Åberg kronor
11.Lars Tornefjell 2024 kronor
13.Jukka Järvelä
14. Tomas Tonström
15.Lars Johansson 2024 kronor
17.Håkan Göransson 2024 kronor
18.Christer Sundberg 2024-02-19 300 kronor
19.Sophia Örn
20. Bettan Sallermo
21. Rude Håkansson
22. Gunilla Björklund
23. Jannice Lemon
24. Peter Lemon
25. Janeric Lindquist kronor
26. Kicki Lindquist
28. Carl-Henrik Axelsson 2024 kronor
29. David Ljungberg kronor
31. Janne Lanemo 2024-06-05 200 kronor
32. Magnus Ljungdahl 2024-01-24 200 kronor
33. Pia Ljungdahl 2024-01-24 200 kronor
35. Tommy Uttke 2024-01-23 200 kronor
36.Kanchuda (Nitt) Bringern
37.Daniella Uttke
40. Carina Klingström 2024-01-27 200 kronor
45.Ronny Runesson kronorUppdaterad 2024-06-26

Bakgrundsbild

1.Björn Lemón 2023-01-01 200 kronor
2.Inger Lemón 2023-01-01 200 kronor
3.Sören Jacobsson kronor
4.Kicki Ånell kronor
5.Bertil Eriksson
6.Göran Paulsson 2023-01-19 200 kronor
7.Benny Jacobsson 2023-01-19 200 kronor
8.Magnus Larsson 2023-01-22 200 kronor
9.Pecka Thörn kronor
10.Johan Åberg kronor
11.Lars Tornefjell 2023-01-19 200 kronor
13.Jukka Järvelä
14. Tomas Tonström
15.Lars Johansson 2023-01-22 500 kronor
17.Håkan Göransson 2023-02-06 300 kronor
18.Christer Sundberg 2023-01-19 400 kronor
19.Sophia Örn
20. Bettan Sallermo
21. Rude Håkansson
22. Gunilla Björklund
23. Jannice Lemon
24. Peter Lemon
25. Janeric Lindquist kronor
26. Kicki Lindquist
28. Carl-Henrik Axelsson 2023-02-02 400 kronor
29. David Ljungberg kronor
35. Tommy Uttke 2023-01-19 200 kronor
36.Kanchuda (Nitt) Bringern
37.Daniella Uttke
40. Carina Klingström 2023-01-21 250 kronor
45.Ronny Runesson kronor
Uppdaterad 2023

Bakgrundsbild

1.Björn Lemón 22-01-06 200 kronor
2.Inger Lemón 22-01-06 200 kronor
3.Sören Jacobsson 22-01-24 200 kronor
4.Kicki Ånell 22-01-24 200 kronor
5.Bertil Eriksson 22
6.Göran Paulsson 22
7.Benny Jacobsson 22-01-24 200 kronor
8.Magnus Larsson 22 kronor
11.Lars Tornefjell 22-01-18 600 kronor
13.Jukka Järvelä 22
14. Tomas Tonström 22
15.Lars Johansson 22-04-03 500 kronor
16.Johan Byrsjö kronor
17.Håkan Göransson 22 kronor
18.Christer Sundberg 22-01-24 300 kronor
19.Sophia Örn 22
20. Bettan Sallermo 22
21. Rude Håkansson 22
22. Gunilla Björklund 22
23. Jannice Lemon 22
24. Peter Lemon 22
25. Janeric Lindquist 22 kronor
26. Kicki Lindquist 22
29. David Ljungberg 22 kronor
32.Magnus Ljungdahl 24-01-24 200 kronor
33.Pia Ljungdahl 24-01-24 200 kronor
35. Tommy Uttke 22-01-06 200 kronor
36.Kanchuda (Nitt) Bringern 22
37.Daniella Uttke 22
40. Carina Klingström 22-01-21 250 kronor
45.Ronny Runesson 22 kronor


Donationer till Busriders mc-klubb år

20

21

1.Björn Lemón 21-01-03 200 kronor
2.Inger Lemón
3.Sören Jacobsson 21-01-29 200 kronor
4.Kicki Ånell 21-01-29 200 kronor
5.Bertil Eriksson
6.Göran Paulsson
7.Benny Jacobsson 21-01-29 200 kronor
8.Magnus Larsson 21-01-08 200 kronor
9.Pecka Thörn 21-01-28 200 kronor
11.Lars Tornefjell 21-01-03 600 kronor
13.Jukka Järvelä
14. Tomas Tonström
15.Lars Johansson
17.Håkan Göransson 21-01-02 300 kronor
18.Christer Sundberg
19.Sophia Örn
20. Bettan Sallermo
21. Rude Håkansson
22. Gunilla Björklund
23. Jannice Lemon
24. Peter Lemon
25. Janeric Lindquist 21-09-25 600 kronor
26. Kicki Lindquist
29. David Ljungberg 21-07-15 200 kronor
35. Tommy Uttke 21-01-02 200 kronor
36.Kanchuda (Nitt) Bringern
37.Daniella Uttke
40. Carina Klingström 21-03-14 250 kronor
45.Ronny Runesson

Donationer till Busriders mc-klubb år

20

20

1.Björn Lemón
2.Inger Lemón
3.Sören Jacobsson
4.Kicki Ånell
5.Bertil Eriksson 20-08-29 120 kronor
6.Göran Paulsson
7.Benny Jacobsson
8.Magnus Larsson 20-08-29 200 kronor
11.Lars Tornefjell
13.Jukka Järvelä
14. Tomas Tonström 20-08-29 200 kronor
15.Lars Johansson
17.Håkan Göransson
18.Christer Sundberg
19.Sophia Örn
20. Bettan Sallermo
21. Rude Håkansson
22. Gunilla Björklund
23. Jannice Lemon
24. Peter Lemon
25. Janeric Lindquist
26. Kicki Lindquist
29. David Ljungberg
35. Tommy Uttke 20-06-13 250 kronor
40. Carina Klingström
45.Ronny Runesson