Bakgrundsbild Uppdaterad 2021-07-15
Donationer till Busriders mc-klubb år

20

21

1.Björn Lemón 21-01-03 200 kronor
2.Inger Lemón
3.Sören Jacobsson 21-01-29 200 kronor
4.Kicki Ånell 21-01-29 200 kronor
5.Bertil Eriksson
6.Göran Paulsson
7.Benny Jacobsson 21-01-29 200 kronor
8.Magnus Larsson 21-01-08 200 kronor
9.Pecka Thörn 21-01-28 200 kronor
11.Lars Tornefjell 21-01-03 600 kronor
13.Jukka Järvelä
14. Tomas Tonström
15.Lars Johansson
17.Håkan Göransson 21-01-02 300 kronor
18.Christer Sundberg
19.Sophia Örn
20. Bettan Sallermo
21. Rude Håkansson
22. Gunilla Björklund
23. Jannice Lemon
24. Peter Lemon
25. Janeric Lindquist 21-09-25 600 kronor
26. Kicki Lindquist
29. David Ljungberg 21-07-15 200 kronor
34. Tomas Sjölin
35. Tommy Uttke 21-01-02 200 kronor
36.Kanchuda (Nitt) Bringern
37.Daniella Uttke
40. Carina Klingström 21-03-14 250 kronor
45.Ronny Runesson

Donationer till Busriders mc-klubb år

20

20

1.Björn Lemón
2.Inger Lemón
3.Sören Jacobsson
4.Kicki Ånell
5.Bertil Eriksson 20-08-29 120 kronor
6.Göran Paulsson
7.Benny Jacobsson
8.Magnus Larsson 20-08-29 200 kronor
11.Lars Tornefjell
13.Jukka Järvelä
14. Tomas Tonström 20-08-29 200 kronor
15.Lars Johansson
17.Håkan Göransson
18.Christer Sundberg
19.Sophia Örn
20. Bettan Sallermo
21. Rude Håkansson
22. Gunilla Björklund
23. Jannice Lemon
24. Peter Lemon
25. Janeric Lindquist
26. Kicki Lindquist
29. David Ljungberg
34. Tomas Sjölin
35. Tommy Uttke 20-06-13 250 kronor
40. Carina Klingström
45.Ronny Runesson